FAQ

Rozpocznij współpracę:

Zadzwoń (22) 515 30 05

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów First Data Polcard.

Wybierz kategorię

Informacja Handlowa

Jak nawiązać współpracę z First Data Polcard?

W celu nawiązania współpracy z nami, należy wypełnić formularz kontaktu lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005 lub drogą mailową: akceptanci@firstdata.pl.


Otwieram nowy punkt handlowo-usługowy. Co zrobić, żeby podłączyć nowe urządzenie?

Aby uruchomić terminal w nowej lokalizacji Państwa firmy, należy przesłać pisemną dyspozycję zawierającą dane punktu. Aby usprawnić realizację Państwa zlecenia, pismo powinno zawierać pieczęć firmy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji firmy.


W jaki sposób negocjować warunki handlowe?

W celu nawiązania kontaktu dotyczącego negocjacji warunków handlowych prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005 lub drogą mailową: akceptanci@firstdata.pl.


Chcę wymienić terminal na inny model. Co robić?

Jeżeli wymiana terminala spowodowana jest jego uszkodzeniem, należy skontaktować się z Serwisem Terminali. Zgłoszenie należy przekazać telefonicznie pod numerem telefonu 22 515 3005 wew.2

Jeżeli chęć wymiany terminala nie jest związania z jego uszkodzeniem, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005 lub drogą mailową: akceptanci@firstdata.pl


Co zrobić, gdy firma się przekształciła w inny podmiot?

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie zmian w formie pisemnej. Dyspozycję zawierającą pieczęć firmy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji firmy należy skierować listownie, faksem lub przesłać mailowo skan pisma.


Jak dokonać zmiany konta?

W celu zmiany rachunku bankowego wypełnij formularz zmiany rachunku bankowego akceptanta. Pobierz instrukcję i formularz tutaj.


Chciał(a)bym uruchomić dodatkowe usługi oferowane przez First Data Polcard. Co robić?

W celu zapoznania się z usługami oferowanymi przez First Data Polcard zapraszamy na naszą stronę www.polcard.pl lub prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005 albo drogą mailową: akceptanci@firstdata.pl.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uruchomieniem dodatkowych usług, prosimy przesłać pisemną dyspozycję zawierającą pieczęć firmy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji firmy. Pismo należy skierować listownie, faksem lub przesłać mailowo skan pisma.


Gdzie mogę uzyskać instrukcję obsługi kart płatniczych?

Instrukcja Obsługi Kart Płatniczych dostępna w formacie PDF znajduje się tutaj. Można ją również zamówić w Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005 lub drogą mailową: akceptanci@firstdata.pl.


Jakie są dostępne sposoby komunikacji terminali?

Terminale oferowane przez First Data Polcard pozwalają na komunikację z wykorzystaniem wszystkich najpopularniejszych mediów komunikacyjnych: linia telefoniczna, komunikacja bezprzewodowa GPRS oraz internet.


Użytkowanie Terminala

Na terminalu wystąpił komunikat: Terminal zablokowany (karty płatnicze)

Jeżeli terminal wyświetla komunikat „Terminal Zablokowany”, oznacza to nieudaną wysyłkę transakcji. Należy odblokować terminal, naciskając dwukrotnie klawisz funkcyjny F4, oraz wywołać wykonanie wysyłki. Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z serwisem.


Na terminalu wystąpił komunikat: Terminal zablokowany (Moje Doładowania)

Usługa Moje Doładowania została zablokowania na terminalu z powodu braku środków na rachunku, z których First Data Polcard mógłby skompensować Poleceniem Zapłaty zaległości finansowych. W celu wyjaśnienia sprawy należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005 lub drogą mailową: akceptanci@firstdata.pl.


Na terminalu wystąpił komunikat: BAD MAC

Jeżeli terminal wyświetla komunikat – „BAD MAC” („błąd synchronizacji kluczy”), oznacza to rozsynchronizowanie kluczy kryptograficznych. W celu usunięcia problemu należy skontaktować się z serwisem.


Na terminalu wystąpił komunikat: „Stop! Drukarka niedostępna.” (terminale przenośne)

Jeżeli terminal przenośny wyświetla komunikat ”Stop! Drukarka niedostępna”, oznacza to, że poziom naładowania baterii osiągnął stan poniżej 45%. W celu usunięcia problemu należy podłączyć terminal do ładowania.


Na terminalu wystąpił komunikat: Błąd komunikacji

Jeżeli na terminalu wystąpił komunikat „Błąd komunikacji.”, oznacza to, że podczas realizacji połączenia autoryzacji lub wysyłki w celu rozliczenia transakcji terminal nie mógł nawiązać połączenia z hostem First Data Polcard.


W przypadku terminali komunikujących się z użyciem medium GPRS, należy sprawdzić:

- Sygnał operatora – Skontroluj poziom sygnału operatora przyciskiem funkcyjnym F2 – musi być większy od 19%. W przypadku stwierdzenia słabszego sygnału operacje należy przeprowadzić w innym miejscu.

- Jeżeli wskaźnik GPRS wyświetla komunikat „BRAK”, należy przeprowadzić transakcję w miejscu, gdzie poziom sygnału jest odpowiedni. Jeżeli mimo wszystko terminal nadal wyświetla powyższy komunikat:

  • należy uruchomić ponownie terminal – w tym celu przytrzymaj czerwony przycisk 4 sek.,
  • następnie przycisk zielony – 4 sek., aż do włączenia urządzenia,
  • wyświetlacz terminala zaświeci się i zgaśnie, a terminal uruchomi się ponownie.
  • poczekaj, aż wskaźnik GPRS wyświetli komunikat „OK”.

W przypadku terminali komunikujących się z użyciem innych mediów takich jak linia telefoniczna, internet, i VPN należy sprawdzić:

- Czy wszystkie przewody komunikacyjne są prawidłowo podłączone do terminala oraz gniazda sieci telefonicznej lub innych urządzeń sieciowych (switch, router).

- W przypadku komunikacji internet i VPN należy zweryfikować, czy wszystkie urządzenia telekomunikacyjne pracują prawidłowo w sieci, do której został podłączony terminal, oraz czy dostawca usługi nie ma obecnie awarii. Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z serwisem.


Jak założyć papier do drukarki w POS

Instrukcja wymiany papieru do terminala znajduje się na stronach 7–8 instrukcji obsługi terminal. Do pobrania tutaj.


Zabrakło papieru do terminala, gdzie mogę go zamówić?

Zamówienie papieru do terminala można złożyć telefonicznie, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005 lub drogą mailową: akceptanci@firstdata.pl. W celu złożenia zamówienia prosimy przygotować numer UID lub MID znajdujący się na wydrukach z terminala.


Mam awarię urządzenia, co zrobić?

Awarię urządzenia należy zgłosić telefonicznie, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 30 05 i podstępować zgodnie z instrukcjami.

W celu usprawnienia obsługi przygotuj numer TID lub MID terminala, na podstawie którego pracownik First Data Polcard będzie mógł łatwiej zidentyfikować Twoją firmę.

TID (POS ID) – ośmiocyfrowy identyfikator terminala, znajduje sie na każdym wydruku z terminala POS u góry z prawej strony.

MID (UID) – numer punktu, znajduje sie na każdym rachunku z terminala oraz raporcie wysyłki pod adresem punktu.

Podanie godzin otwarcia punktu oraz aktualnego telefonu do punktu usprawni wykonanie serwisu.


Jak sprawdzić, czy transakcja została wykonana poprawnie?

Weryfikację poprawności wykonania transakcji można dokonać, drukując Raport Dnia/Raport Wysyłki.

Informacja jak należy czytać raporty znajduje się w poniższym pytaniu: Jak czytać Raport Wysyłki/Raport Dnia?


Jak czytać Raport Wysyłki/Raport Dnia?

Informacje, jak należy odczytać Raport Wysyłki/Raport Dnia, są do pobrania tutaj.


Instrukcja terminala PDF

Instrukcja Terminala dostępna w formacie PDF znajduje się tutaj. Można ją również zamówić w Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005 lub drogą mailową: akceptanci@firstdata.pl.


Karty płatnicze – Na wyświetlaczu terminala pojawił się komunikat ODMOWA

Komunikat ODMOWA jest informacją z banku-wydawcy karty, oznaczającą brak zgody na realizację transakcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt okaziciela karty z bankiem-wydawcą.


Karty płatnicze - Na wyświetlaczu terminala pojawił się komunikat DECLINE

Komunikat DECLINE występuje przy transakcjach realizowanych w walucie karty (DCC). Jest informacją z banku-wydawcy karty, oznaczającą brak zgody na realizację transakcji (ODMOWA). W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt okaziciela karty z bankiem-wydawcą.


Karty płatnicze - Na wyświetlaczu terminala pojawił się komunikat ZŁA KWOTA

Komunikat ZŁA KWOTA jest odpowiednikiem komunikatu ODMOWA.


Karty płatnicze - Na wyświetlaczu terminala pojawił się komunikat: Zadzwoń do Centrum Autoryzacji po autoryzację głosową

Wystąpienie tego komunikatu wiąże się z koniecznością głosowej autoryzacji transakcji. Wystąpienie komunikatu oznacza konieczność dodatkowej weryfikacji okaziciela karty przez bank-wydawcę. Weryfikacja ta następuje poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005. Komunikat ten może wystąpić również w przypadku problemów komunikacyjnych terminala w celu umożliwienia okazicielowi dokonania płatności kartą.


Karty płatnicze - Na wyświetlaczu terminala pojawiło się polecenie „Zatrzymaj kartę”. Co robić?

Dyspozycja „Zatrzymaj Kartę” pochodzi od wydawcy karty. Należy bezwzględnie wykonać dyspozycję. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005.


Karty płatnicze - Mam wrażenie, że podana mi karta jest fałszywa. Co powinienem zrobić?

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005.


Karty płatnicze - Karta, którą mi podano, jest niepodpisana. Czy mogę przyjąć transakcję?

Akceptacja kart płatniczych może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w umowie oraz dokumentach dodatkowych dostarczonych przez First Data Polcard. Zgodnie z punktem 6 „Instrukcji obsługi transakcji płatnych kartami płatniczymi” mającym brzmienie:

„Pamiętaj, że kartą może posłużyć się tylko osoba, której imię i nazwisko jest wytłoczone/wydrukowane w dolnej części awersu (najczęściej poniżej daty ważności) i której podpis znajduje się na pasku do tego przeznaczonym na rewersie karty. Obecnie na rynku wydawane są również karty bez imienia i nazwiska okaziciela (Instant Issue), które bezwzględnie powinny być podpisane. Karty niepodpisane są nieważne. Uwaga: na kartach typu „business” oprócz nazwiska posiadacza karty wytłoczona jest nazwa firmy.” – nie wolno przyjąć płatności kartą, która nie jest podpisana.


Moje Doładowania - Czy mogę anulować poprawnie wykonane doładowanie?

Przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji (ekran: „Kwota doładowania”) kasjer musi otrzymać od Klienta zapłatę lub mieć potwierdzenie autoryzacji karty płatniczej na kwotę doładowania. Po zatwierdzeniu ekranu z kwotą do pobrania od Klienta transakcji nie będzie już można anulować.


Moje doładowania - Na terminalu występuje komunikat: „Terminal Zablokowany ”. Co robić?

Powyższy komunikat występuje w przypadku problemów z wykonaniem transmisji. W celu odblokowania terminala prosimy o kontakt z serwisem terminali pod numerem telefonu 22 515 3005 wew. lub podjęcie próby odblokowania zgodnie z instrukcją dostępną tutaj. Inną przyczyną blokady terminala jest wystąpienie salda ujemnego, którego First Data Polcard nie mogło rozliczyć określonymi w umowie metodami. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005 lub drogą mailową: akceptanci@firstdata.pl.


Moje doładowania - Kod doładowujący wydrukował się nieczytelny. Gdzie mogę reklamować transakcję?

Każdorazowo w takim przypadku należy zgłosić pisemną reklamację do First Data Polcard zawierającą opis sytuacji, szczegóły transakcji umożliwiające odnalezienie transakcji w systemie First Data Polcard oraz kopię wydruków z terminala. Punkt handlowo-usługowy nie powinien przyjmować należności za doładowanie oraz nie wydawać paragonu. Reklamację należy skierować do Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005 lub drogą mailową: akceptanci@firstdata.pl.


Moje doładowania - Kod doładowujący wydrukował się prawidłowo, jednak Klient nie może doładować telefonu. Gdzie należy zgłosić reklamacje?

W przypadku poprawnie zrealizowanej transakcji doładowania tzn. potwierdzonej zawierającej kod doładowujący Klient, którego konto nie zostało doładowane po wprowadzeniu kodu, ma możliwość reklamowania doładowania wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta operatora GSM lub Biurze Obsługi Klienta Operatora Tanich Połączeń i Telefonii Internetowej.


Informacje Rozliczeniowe

W jaki sposób należy zapłacić za fakturę?

Faktury dotyczące współpracy pomiędzy First Data Polcard a Państwa firmą, zgodnie z postanowieniami umowy, rozliczane są poprzez kompensatę z bieżących transakcji. W przypadku braku obrotu umożliwiającego uregulowanie zobowiązań dotyczących faktur rozliczenie może nastąpić poprzez pobranie środków z Państwa rachunku. Pobranie to możliwe jest pod warunkiem podpisania przez firmę zgody na obciążenie rachunku bankowego tzw. Polecenie Zapłaty (PZ). Jeżeli PZ nie została uruchomiona, opłatę za faktury należy dokonać na konto FD Polcard: 33-1140-2105-0000-2331-8400-1002 W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005 lub drogą mailową: akceptanci@firstdata.pl.


Jak czytać Raport Wysyłki/Raport Dnia?

Informacje, jak należy odczytać Raport Wysyłki/Raport Dnia, są do pobrania tutaj.


Jak rozpoznać, którego terminala dotyczy przesłane mi rozliczenie (przelew)?

Informacje dotyczące sposobu odczytywania raportu znajdują się tutaj.


Mam wątpliwości związane z otrzymywanymi raportami, gdzie mogę je wyjaśnić?

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z otrzymanymi raportami prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 515 3005 lub drogą mailową: akceptanci@firstdata.pl.


Jak odczytać opis przelewu?

Informacje, jak należy odczytać opis przelewu, są do pobrania tutaj.


Jaka jest różnica pomiędzy uznaniem a usuwaniem?

Uznanie – jest to funkcja umożliwiająca dokonanie zwrotu środków pobranych w wyniku płatności kartą. Funkcji tej używamy w przypadku zwrotu całej kwoty następnego dnia po wykonaniu przez terminal Raportu Wysyłki lub zwrotu części kwoty niezależnie od terminu.

Usuwanie – jest funkcją umożliwiającą anulowanie wykonanej transakcji realizowanej karta płatniczą. Anulowanie transakcji poprzez usuwanie możliwe jest wyłącznie do momentu wykonania przez terminal Raportu Wysyłki.


Interchange Fee (IF)

To opłata pobierana procentowo i /lub kwotowo od każdej transakcji zrealizowanej kartą płatniczą, płatna przez Agenta Rozliczeniowego na rzecz wydawców kart. Wysokość Interchange publikowana jest na stronach internetowych www.mastercard.com oraz www.visaeurope.com.