Rozwiązywanie sporów konsumenckich

Rozpocznij współpracę:

Zadzwoń (22) 515 30 05

First Data Polska S.A. informuje, że podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie dotyczącym usługi Wpłata Kartą są podmioty wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj.: Rzecznik Finansowy, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporu przez podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich są dostępne na stronach internetowych tych podmiotów: Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/), Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny) oraz Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich (https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc).