Polityka prywatności i cookies

Rozpocznij współpracę:

Zadzwoń (22) 515 30 19

Obowiązuje od 1 Październik 2012???????

Podczas przeglądania witryny internetowej spółki First Data nie ma konieczności ujawniania tożsamości.

Ta witryna internetowa może korzystać z plików cookies wyłącznie po to, aby gromadzić informacje o stronach odwiedzanych przez użytkownika, by w ten sposób móc, jeśli to konieczne, aktualizować lub zmieniać wygląd strony, a tym samym dostarczać użytkownikom najbardziej aktualnych i użytecznych informacji. Dane osobowe, takie jak adres e-mail nie są gromadzone, chyba że sam użytkownik dobrowolnie nam je przekaże. First Data Polska nie ujawnia nazw domen, ani zgromadzonych informacji żadnej stronie trzeciej, poza sprzedawcami, którzy są umieszczeni na nasze stronie i których obowiązują surowe wymagania w zakresie zachowania poufności.
Jednakże, w niektórych przypadkach możemy ujawnić te informacje, jeśli jest to wymagane przez przepisy i regulacje prawne lub jeśli uznamy, że ujawnienie takich informacji jest prawnie wskazane lub niezbędne, aby chronić nasze prawa, prawa osób trzecich lub też aby zapobiec wyrządzeniu szkody. Ponadto możemy zbierać dane o użytkownikach naszej witryny internetowej i wykorzystywać je w celach statystycznych. Te informacje pozwolą nam lepiej zrozumieć użytkowników naszej witryny internetowej oraz ulepszyć i naszą strony, i naszą ofertę.

Korzystanie z cookies na stronie internetowej

Cookie jest niewielkim plikiem, złożonym z liter lub cyfr, który ładuje się do komputera, gdy użytkownik korzysta z pewnych, określonych stron. Cookies pozwalają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika.
Cookies mogą zostać usunięte po zakończeniu przeszukiwania stron internetowych ( sesja zaczyna się od momentu, gdy użytkownik otworzy okno przeglądarki do momentu, gdy ją opuści) lub też mogą zostać zapisane na dłuższy czas.

Sesyjne pliki cookies/ session cookies pozwalają stronom internetowym na łączenie działań użytkownika podczas przeszukiwania tych stron. Mogą być używane do wielu celów takich jak przypominanie, co użytkownik włożył do swego koszyka zakupów. Mogą być również używane do zabezpieczenia lub ułatwienia korzystania z webmail. Sesyjne pliki cookies zostają usunięte po zakończeniu przeglądania, tak więc nie mogą być przechowywane przez dłuższy czas.

Trwałe pliki cookies/persistent cookies są przechowywane na komputerze użytkownika pomiędzy kolejnymi sesjami przeglądania, co pozwala na zapamiętanie preferencji użytkownika, lub jego działań podczas przeglądania danej strony (lub nawet wielu różnych stron internetowych). Trwałe pliki cookies mogą być używane w różnym celu, w tym między innymi do zapamiętania preferencyjnych czynności i dokonanych wyborów użytkownika lub też do kierowania reklam do określonych grup docelowych.

Pliki cookie ‘strony pierwszej’ i ‘strony trzeciej’ To czy dany plik cookie jest plikiem ‘strony pierwszej’‘(first party) czy „strony trzeciej”(‘third party’) wynika z witryny lub domeny, która umieszcza dany cookie. First party cookies w podstawowym znaczeniu są to cookies zamieszczone przez witrynę odwiedzaną przez użytkownika - witrynę wyświetlaną w oknie URL. Third party cookies są to cookies, które są umieszczane przez domeny różne od odwiedzonej przez użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza daną witrynę, a inna spółka umieszcza cookies poprzez tę odwiedzaną przez użytkownika witrynę, to jest to third party cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cookies, w tym między innymi informacji dotyczących tego, w jaki sposób można zobaczyć jakie cookies zostały zamieszczone na stronie, jak nimi zarządzać, jak je blokować i usuwać, proszę zapoznać się z: http://www.allaboutcookies.org

Niniejsza witryna internetowa używa przedstawionych poniżej Cookies. Użytkownik może wycofać lub usunąć swoją zgodę i /lub blokować cookies, które są do niego wysyłane z tej witryny, ale wówczas pewne części witryny mogą nie działać poprawnie.

Aby uniknąć rejestrowania przez Google Analytics podczas wszystkich odwiedzin na stronach internetowych wejdź na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nazwa cookie Cel cookie Dodatkowe infomacje
__utmz, __utmc, __utmb, __utma Te cookies są używane do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Korzystamy z tych informacji do opracowania raportów, a także przy ulepszaniu naszej strony internetowej. Cookies w sposób anonimowy gromadzą informacje, które dotyczą m.in. ilości użytkowników strony, sposobu, w jaki znaleźli oni tę stronę oraz strony, które odwiedzili. Kliknij tutaj, aby zapoznać się polityką prywatności dla Google.
JSESSIONID To cookie jest używane do obsługi formularzy kontaktowych. Cookie wygasa po 30 min. Nie dotyczy
cookiebanner To cookie używane jest do wyświetlenia bannera z linkiem do polityki prywatności. Wygasa po zamknięciu przeglądarki. Nie dotyczy
s_vi, s_sess (domena www.polcard.pl) Te cookie są używane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Korzystamy z tych informacji do opracowania raportów, a także przy ulepszaniu naszej strony internetowej. Cookie w sposób anonimowy gromadzą informacje, które dotyczą m.in. ilości użytkowników strony, sposobu w jaki znaleźli oni tę stronę oraz strony, które odwiedzili. Kliknij tutaj, aby zapoznać się polityką prywatności dla Omniture
ELQSTATUS, ELOQUA (domena eloqua.com) Te cookie są używane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Korzystamy z tych informacji do opracowania raportów, a także przy ulepszaniu naszej strony internetowej. Cookies w sposób anonimowy gromadzą informacje, które dotyczą m.in. ilości użytkowników strony, sposobu, w jaki znaleźli oni tę stronę oraz strony, które odwiedzili. Kliknij tutaj, aby zapoznać się polityką prywatności dla Eloqua.
Lang (domena www.firstdata.com) Wybór kraju - To cookie używane jest do rejestrowania czy dany użytkownik dokonał wyboru strony konkretnego kraju, którego szuka. Korzystamy z tych informacji także przy ulepszaniu naszej strony internetowej.
Wygasa po 30 dniach.
Nie dotyczy
fdcsp (domena www.firstdata.com) Wybór produktu - To cookie używane jest do rejestrowania czy dany użytkownik dokonał wyboru konkretnego produktu, którym jest zainteresowany, czy znalazł o nim informacje na stronie. Wygasa po 30 dniach. Nie dotyczy
useCookies Wybór Cookie - To cookie używane jest do rejestrowania czy dany użytkownik zaakceptował używanie Cookie na stronie. Wygasa po 30 dniach. Nie dotyczy